VTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM Slideshow
Home Sản phẩm HỆ THỐNG CÂN VÀ MAY BAO TỰ ĐỘNG HỆ THỐNG MAY BAO TỰ ĐỘNG 3CM-P
English (United Kingdom)Tiếng Việt (Vietnamese)
Thông tin: Trình duyệt của bạn không chấp nhận cookies. Để đưa sản phẩm vào giỏ hàng của bạn và để mua hàng bạn cần phải bật cookies.
HỆ THỐNG MAY BAO TỰ ĐỘNG 3CM-5HỆ THỐNG MAY BAO TỰ ĐỘNG 3CM-PDS

HỆ THỐNG MAY BAO TỰ ĐỘNG 3CM-P
Xem hình đầy đủ


HỆ THỐNG MAY BAO TỰ ĐỘNG 3CM-P

Giá cho mỗi đơn vị (piece): Gọi để biết giá

Đặt một câu hỏi về sản phẩm này


● Photograph is model 3CM-P with optional equipment(KS-24, VD-1 and SB-2)
NLI 3CM-P Automatic Packing Machine series are designed to meet a variety of bag luding fertilizer, animal feed, resin pellets, chemical, and various kinds of power materials. 3CM-P series is possible to apply for diversification of the bagging requirements to attach Air ridding device by vibration on the 3CM-P base Model


Specifications
Model 3CM-P
Capacity※1 1,200bags/hr max.
Set weight 20 - 30kg/bags
Bag typ Paper paper-cloth laminated bags Cloth bags PE bags
Bag size
※2
Width of empty bag 380 to 460 mm
Length of empty bag 750 to 950 mm
Air consumption 2,000NL/min
Power requirements 8.0kW
weight 4.0t

※1Varies with the product and operating environments.
※2Contact us for applications involving common use of different bags, use of special bags, and bag dimensions and set weights outside the above range.
Bình luận của khách:

Chưa có bình luận nào cho sản phẩm này.
Hãy đăng nhập rồi viết bình luận.