VTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM Slideshow
Home HỆ THỐNG CÂN VÀ MAY BAO TỰ ĐỘNG HỆ THỐNG MAY BAO TỰ ĐỘNG 3CM-PDS
English (United Kingdom)Tiếng Việt (Vietnamese)
Thông tin: Trình duyệt của bạn không chấp nhận cookies. Để đưa sản phẩm vào giỏ hàng của bạn và để mua hàng bạn cần phải bật cookies.
HỆ THỐNG MAY BAO TỰ ĐỘNG 3CM-PHỆ THỐNG MAY BAO TỰ ĐỘNG 3CM-PS

HỆ THỐNG MAY BAO TỰ ĐỘNG 3CM-PDS
Xem hình đầy đủ


HỆ THỐNG MAY BAO TỰ ĐỘNG 3CM-PDS

Giá cho mỗi đơn vị (piece): Gọi để biết giá

Đặt một câu hỏi về sản phẩm này


ROTARY CONTINUOUS FILLING FOR EFFICIENT PACKAGING IN ONE LINE
Specifications
Model 3CM-PDS/3CM-PD*
Capacity※1 2,000/1,800bags/hr max.
Set weight 20 - 30kg/bags
Bag size ※2 Width of empty bag 380 to 460 mm
Length of empty bag 750 to 950 mm
Air consumption 2,000/3,000NL/min
Power requirements 21.0/16.0kW
weight 6.0t

※1Varies with the product and operating environments.
※2Contact us for applications involving common use of different bags, use of special bags, and bag dimensions and set weights outside the above range.
*3CM-PDS:Ac servomotor for filling drive
*3CM-PD :Air cylinder for filling drive

4-block bag magazine Double bag aligner & double bag take out deviceBình luận của khách:

Chưa có bình luận nào cho sản phẩm này.
Hãy đăng nhập rồi viết bình luận.