VTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM Slideshow
Home Sản phẩm MÁY ÉP BỌC MÁY ÉP BỌC KS
English (United Kingdom)Tiếng Việt (Vietnamese)
Thông tin: Trình duyệt của bạn không chấp nhận cookies. Để đưa sản phẩm vào giỏ hàng của bạn và để mua hàng bạn cần phải bật cookies.
MÁY ÉP BỌC HSMÁY MAY BAO DKN-1

MÁY ÉP BỌC KS
Xem hình đầy đủ


MÁY ÉP BỌC KS

Giá cho mỗi đơn vị (piece): Gọi để biết giá

Đặt một câu hỏi về sản phẩm này


FILLED BAG CLOSING MACHINE WITH HEAT SEAL TAPE- SEALER FRONT SEWING MACHINE TYPE
Standard Specification
Specs Sealing speed Heater (W) Drive(kW) Power
(kW)
Range Capacity Sealer Sewer
KS-12 6~10m/min 500 x 4 0.4 0.4 3
KS-12C
KS-13 500 x 6 0.4 4
KS-13C
KS-13D
KS-13DC
KS-14 500 x 8 0.4 5
KS-14C
KS-14D
KS-14DC
KS-16 500 x 12 0.4 7
KS-16C
KS-16D
KS-16DC
Standard Specification
Specs Dimensions (mm) Dimensions (mm) Options Applications
Length Width Dust cleaner Crepe tape
KS-12 2,100 1,290 ca.350 - - Over-tape Innermost ply PE film seal.
KS-12C 2,450 1,290 ca.400 -
KS-13 2,300 1,290 ca.380 - - For flat 3 paper plies.  Over-tape inner ply seal
KS-13C 2,650 1,290 ca.450 -
KS-13D 2,580 1,290 ca.420 -
KS-13DC 2,960 1,290 ca.500
KS-14 2,500 1,290 ca.420 - - For flat 4 paper plies.  Over-tape inner ply seal
KS-14C 2,860 1,290 ca.500 -
KS-14D 2,780 1,290 ca.460 -
KS-14DC 3,160 1,290 ca.550
KS-16 2,960 1,290 ca.500 - - For flat 6 paper plies & gusseted 3 paper plies.  Over-tape inner ply seal
KS-16C 3,310 1,290 ca.500 -
KS-16D 3,240 1,290 ca.500 -
KS-16DC 3,620 1,290 ca.650

●Temp. adjust range 0 to 400℃・Air req. 200NL/min (at 0.5MPa)Pressure 0.5Mpa(5kg/c㎡) (varies with speed)
●Sealer height adjust range 800~1400mm
●Add 0.55KW(50Hz) or 0.72KW(60Hz) power when optional dust cleaner is installed.
●Above speeds are not guaranteed ones.  They are given for reference only.
●Length of the machine (L) varies slightly between manual insertion type and packaging machine coupling type.
KS ー    1□    DC
Kraft sealer ― 1:Front sewer □:Heater pairs D:Dust cleaner C:Crepe tape OUTWARD DIMENSIONS (HS-22)

Printer Heater Dust cleaner Over-tape unitBình luận của khách:

Chưa có bình luận nào cho sản phẩm này.
Hãy đăng nhập rồi viết bình luận.